Hiperseksualność

Hiperseksualność to nieustanna potrzeba zbliżeń intymnych. Osoby dotknięte tym zaburzeniem stale odczuwają potrzeb uprawiania seksu, często nawet kosztem innych potrzeb. Zaburzenia tego rodzaju są typowe dla kobiet i dla mężczyzn. Często ma ona znamiona obsesji czy manii. W wielu przypadkach jest dolegliwością, która pojawia się u osób cierpiących na swego rodzaju nerwice.

Leczenie tego rodzaju zaburzeń nie jest łatwe, bo osoba chora nie zawsze widzi taką konieczność. W jej mniemaniu jej stan zdrowia jest jak najbardziej normalny. Sukcesie leczenia zaburzeń natury seksualnej zawsze decyduje zdrowe i w pełni zaangażowane nastawienie osoby chorej. W leczeniu takim bardzo duża rolę może odegrać wsparcie ze strony partnera. Kluczową rolę odgrywa też lekarz. Nie zawsze jednak zaburzenie to jest leczone. Wiele osób o nadmiernych potrzebach seksualnych traktuje ten stan rzeczy jako normalny. Nie w każdym przypadku zresztą duże potrzeby seksualne od razu są zaburzeniem. Trudno jest bowiem ustalić normy oceny w tym zakresie.