Cialis dawkowanie

Preparat Cialis jest lekiem przyjmowanym przez dorosłych mężczyzn w przypadku zaburzeń wzwodu. Preparat Cialis ma postać powlekanych tabletek i jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Lekarze nie rekomendują, a wręcz zalecają, aby nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ nie tylko pacjent nie zwiększy efektywności działania leku, ale również może zaszkodzić swojemu zdrowiu, a nawet życiu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 

Dawkowanie preparatu Cialis u osób dorosłych

Osobom dorosłym rekomenduje się przyjmować doustnie 10 mg ok. 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Oczywiście w zależności od tolerancji, a także efektywności lekarz może zdecydować się na przepisanie zwiększonej dawki nawet do 20 mg. Warto zaznaczyć, że maksymalna dawka preparatu Cialis, która może być przyjmowana przez dorosłego mężczyznę wynosi 20 mg. Lekarze nie polecają także stosowania tego preparatu częściej niż jeden raz na dobę.

Dawkowanie preparatu Cialis u osób z ciężką niewydolnością nerek

Przeciwwskazania na przyjmowanie preparatu Cialis występują w przypadku osób z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min) albo z ciężką niewydolnością wątroby. Z kolei u osób, które mają zaburzenia czynności wątroby lub ciężkie zaburzenia czynności nerek, maksymalna dawka zalecana przez lekarza powinna wynosić 10 mg. W wymienionych przypadkach nie jest również rekomendowane przyjmowanie preparatu Cialis w schemacie raz na dobę.

Dawkowanie osób w przypadku chęci częstszego stosowania preparatu Cialis

Osobom, które mają zamiar częściej stosować preparat Cialis niż przynajmniej dwa razy w tygodniu, lekarz zaleci najmniejszą możliwą dawkę tego preparatu raz na dobę. W przypadku takich osób, rekomendowana dawka przez lekarza będzie wynosiła 5 mg raz na dobę, należy również pamiętać, aby stosować preparat mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Oczywiście w zależności od poziomu tolerancji preparatu przez danego pacjenta lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawko do nawet 2,5 mg 1 raz na dobę.